• İnşaat sektöründe yarım asrı aşan tecrübe!
  • info@sisikler.com.tr
Feneryolu Mah.

Bayrak Çıkmazı Sok. No:1 D:12

0216 337 54 64

Bizi Arayın

Şişikler İnşaat 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

2020-2021 yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantısı birlikte 09.06.2022 tarihinde saat 15.00’de Feneryolu Mah.Bayrak Çıkmazı Sok.Şişikler İş Merkezi No:1 D:12 Kadıköy-İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda çağrılı olarak yapılacaktır.hissedarlarımıza ilanen duyurulur.

Gündem Maddeleri:
1- Açılış ve Divan heyetinin teşekkülü.
2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi.
3-2020-2021 hesap dönemlerine ait bilanço ve gelir/gider tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
4-2020-2021 hesap dönemlerine ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
5-2020-2021 hesap dönemlerine ait denetçi raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
6-Yönetim kurulunun ibrası hususunda oylama.
7-Denetçinin ibrası hususunda oylama.
8-Görev süresi dolan yönetim kurulunun yerine yeni yönetim kurulunun seçilmesi hususunda oylama.
9-Şirketin tasfiyesi hususunda görüşmeler ve oylama
10-Kar payı avansı verilmesi hususunda görüşmeler ve oylama.
11-2021 yılı karının dağıtılması hususunda görüşmeler ve oylama.
12-Yönetim kurulu üyelerine TTK.nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
13-Dilek ve temenniler.

Did You Like This Post? Share it :