• İnşaat sektöründe yarım asrı aşan tecrübe!
  • info@sisikler.com.tr
Feneryolu Mah.

Bayrak Çıkmazı Sok. No:1 D:12

0216 337 54 64

Bizi Arayın

Şişikler İnşaat 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 03.09.2020 tarihinde saat 15.00’de Feneryolu Mah.Bayrak Çıkmazı Sok.No:1 Kat:2 Kadıköy-İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda çağrılı olarak
yapılacaktır.

Hissedarlarımıza önemle duyurulur.

Gündem Maddeleri:

1-Açılış ve Divan heyetinin teşekkülü.

2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki
verilmesi.

3-2019 dönemine ait bilanço ve gelir tablolarının okunması,görüşülmesi ve
onaya sunulması.

4-2019 hesap dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporunun
okunması,görüşülmesi ve onaya sunulması.

5-2019 yılı hesap dönemine ait denetçi raporunun okunması,görüşülmesi ve
onaya sunulması.

6-Yönetim kurulunun ibrası hususunda oylama.

7-Denetçinin ibrası hususunda oylama.

8-Yönetim kurulu üyelerine TTK.nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı iş ve
işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına
sunulması.

9-Dilek ve temenniler.

Did You Like This Post? Share it :