• İnşaat sektöründe yarım asrı aşan tecrübe!
  • info@sisikler.com.tr
Feneryolu Mah.

Bayrak Çıkmazı Sok. No:1 D:12

0216 337 54 64

Bizi Arayın

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 19.06.2019 tarihinde saat 15.00’de Feneryolu Mah.Bayrak Çıkmazı Sok. No:1 Kat: 2 Kadıköy-İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda çağrılı olarak yapılacaktır. Hissedarlarımıza önemle duyurulur.

Gündem Maddeleri:

1-Açılış ve Divan heyetinin teşekkülü.

2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi.

3-2018 dönemine ait bilanço ve gelir tablolarının okunması,görüşülmesi ve onaya sunulması.

4-2018 hesap dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,görüşülmesi ve onaya sunulması.

5-2018 yılı hesap dönemine ait denetçi raporunun okunması,görüşülmesi ve onaya sunulması.

6-Yönetim kurulunun ibrası hususunda oylama.

7-Denetçinin ibrası hususunda oylama.

8-Görev süresi dolan yönetim kurulunun yerine yeni yönetim kurulunun seçilmesi.

9-Şirketin tasfiyesi hususunda görüşmeler ve oylama.

10-Özel denetçinin seçilmesi hususunda görüşmeler ve oylama

11-Kar payı avansı verilmesi hususunda görüşmeler ve oylama.

12-Yönetim kurulu üyelerine TTK.nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

13-Dilek ve temenniler.

Saygılarımızla,

Şişikler İnş.Taah.San.ve Tic.AŞ.

Did You Like This Post? Share it :